MEDLEMSBETINGELSER I KEEP FIT

§ 1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Keep Fit eller de dertil knyttede selskaber. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Keep Fit.

§ 2. Ændringer

Keep Fit forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne.

§ 3. Varighed

Medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8.

§ 4. Nøglebrik

I Keep Fit tildeles medlemmet en nøglebrik (undtagen ved køb af klippekort, drop-in, og børn 11-14 år). Nøglebrikken er personlig, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Forældre/værge som er medlem, og har købt abonnement til børn 11-14 år, må gerne lukke disse ind, da børn ikke får udleveret en nøglebrik.

Mister man sin nøglebrik, skal man omgående meddele dette til Keep Fit. Man skal desuden købe en ny nøglebrik på hjemmesiden. Husk at kontakte Keep Fit inden afhentning, så denne kan klargøres.

Nøglebrik skal afleveres i Keep Fit, når man opsiger sit abonnement. Nøglebrik skal afhentes i Keep Fit jf. aftale med Keep Fit.

Kontakt her:

Mail: kontakt@keep-fit.dk

Telefon: 27 85 45 79

Facebook: Keep Fit

§ 5. Betaling

Ved køb af medlemskab betaler man den første dag hver måned. Man betaler kun for de antal dage, der er tilbage indtil den første i efterfølgende måned (f.eks. har du købt medlemskab d. 15/6, så betaler du første måned kun for 15 dage). Den første i efterfølgende måned, vil du betale den normale medlemskabspris.

Man skal tilkøbe oprettelsesgebyr for at få udleveret nøglebrik.

Alt betaling er inklusive moms.

§ 6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker til medlemmet fra EasyMe på mail. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Keep Fit ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Keep Fit sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets nøglebrik spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning i Keep Fit.

§ 7. Prisændringer

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarligt for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

Alle priser vil blive indeks reguleret 1. gang om året.

§ 8. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på antal dage indtil betalingsdato + 1 måned. Opsigelse kan ske via mail; kontakt@keep-fit.dk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne fremvise den pågældende mail som bevis herpå.

Nøglebrik skal afleveres i Keep Fit.

§ 9. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§ 10. Baby & børn

Baby

Babyer er velkomne. Babyer må ikke kravle eller ligge direkte på gulvet, men bedes ligge i lift, voksipose, skråstol eller autostol. Vi vil gerne sørge for at din baby/barn er sikker i træningscenteret.

Børn op til 11 år

Børn op til 11 år skal opholde sig i loungeområdet/legeområdet, mens der trænes og er på forældrenes ansvar.

Medbringelse af babyer og børn er på eget ansvar, og Keep Fit kan aldrig holdes ansvarlig for medbringelsen. 

Babyer og børn må ikke virke forstyrrende for øvrige medlemmer.

§ 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes.

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Keep Fit. Keep Fit tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§ 12. Værdigenstande

Keep Fit bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme.

§ 13. Ordensregler

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Keep Fit. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.

Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer. Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion. Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra Keep Fit.

Vores udstyr skal behandles med respekt. Laver man skade på udstyr, gulv, vægge og andre inventarer som følge af forkert brug, er man selv erstatningsansvarlig.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre.

Det er tilladt at benytte kalk, så længe man rydder op efter sig selv.

§ 14. Afmelding af reservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal bookes via hjemmesiden for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt personligtræning, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.

§ 15. Udelukkelse af medlem

Keep Fit kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensregler, som f.eks. udlån af personlig nøglebrik, tyveri osv. sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

§ 16. Ændring af medlemsbetingelser

Keep Fit kan ændre medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på Keep Fit´s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Keep Fit har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensregler, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 17. Medlemsbetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Keep Fit, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym og andre Keep Fit relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Keep Fit hjemmeside (www.keep-fit.dk).